Tồn kho:
Nuoc Hoa Versace Flame Nước hoa Versace Eros xanh 5ml...
Giá: 190.000 VND
Thị trường: 270.000 VND
Tiết kiệm: 80.000 VND (30%)