Tồn kho:
Dau gio trang 2 nap Dầu gió trắng 1 nắp hiệu Con Ó...
Giá: 145.000 VND
Thị trường: 230.000 VND
Tiết kiệm: 85.000 VND (37%)