Tồn kho:
Entrust Entrust 400g – Sữa bột c...
Giá: 425.000 VND
Thị trường: 550.000 VND
Tiết kiệm: 125.000 VND (23%)