Tồn kho:
Dầu Xanh Của Mỹ Dầu gió xanh 2 nắp hiệu Con ó ...
Giá: 145.000 VND
Thị trường: 230.000 VND
Tiết kiệm: 85.000 VND (37%)