Tồn kho:
Thiết Kế Chưa Có Tên (5) Viên uống tai biến Natto Kinas...
Giá: 450.000 VND
Thị trường: 640.000 VND
Tiết kiệm: 190.000 VND (30%)